دوره آموزش ساخت ربات تلگرام با Nodejs

به نام خدا 

با سلام خدمت کاربران عزیز وب لرن ، در این دوره آموزشی میخواهیم به ساخت ربات تلگرام در Nodejs بپردازیم ، شما در این دوره

از صفر تا صد ساخت یک ربات تلگرام با  نود جی اس را فرا میگیرید . در انتها دوره به پیاده سازی چند پروژه می پردازیم . 

 

سر فصل های دوره


 • مقدمه ای بر ربات تلگرام 

 • ساخت ربات در تلگرام 

 • نصب و راه اندازی Nodejs و ویرایشگر Vsc

 • نصب پکیج های مورد نیاز 

 • اتصال به ربات تلگرامی در نود جی اس

 • آشنایی با دستورات اولیه و بررسی متد ها

 • بررسی متد GetUpdates

 • بررسی متد SendMessage

 • بررسی Formating Options

 • بررسی متد forwardMessage

 • بررسی متد sendPhoto

 • بررسی متد SendAudio و SendVideo

 • بررسی متد sendLocation

 • بررسی متد sendVenue

 • بررسی متد sendContact

 • بررسی متد SendPoll

 • بررسی متد sendChatAction

 • بررسی متد getUserProfilePhotos

 • بررسی متد kickChatMember

 • بررسی متد exportChatInviteLink

 • بررسی متد setChatPhoto و deleteChatPhoto

 • بررسی متد setChatTitle و setChatDescription

 • بررسی متد pinChatMessage و unPinChatMessage

 • بررسی متد leaveChat و getChat

 • بررسی متد getChatAdministrators و getChatMemberCount

 • بررسی متد getChatMember

 • بررسی متد deleteMessage

 • بررسی متد های Inline Mode و answerCallbackQuery

 • پیاده سازی کیبورد 

 • پیاده سازی دکمه های شیشه ای

 • پیاده سازی ربات ضد لینک 

 • ذکر نکاتی کاربردی و پایان دوره

 

پروژه های این دوره :

ساخت ربات نتایج زنده فوتبال

ساخت ربات فروشگاهی + درگاه پرداخت

ساخت ربات ضد لینک و ضد پیام

 

شما می توانید با 20 % تخفیف در این دوره ثبت نام کنید .

فهرست ویدیو ها

دیدگاه کاربران