ابتدای ورود به دنیای برنامه نویسی

به نام خدا 

همان طور که می توانید یک زبان جدید را یاد بگیرید می توانید یک زبان برنامه نویسی را هم به راحتی یاد بگیرید. تحصیلات آنقدر

در پیشرفت و یادگیری شما تاثیری ندارد. در یادگیری سن معنای خاصی نمی دهد ، به قول معروف سن فقط یک عدده . مهم هدفیه که

شما دنبال می کنید. در ابتدا شما برای یادگیری برنامه نویسی باید عشق و علاقه به آن را داشته باشید ، عشق و علاقه سبب یادگیری

و درک درست از موضوع می شود ، بعد هدف را تعیین کنید ، این طور به راحتی می توانید زبان برنامه نویسی خود را برای یادگیری

انتخاب کنید . برای شروع برنامه نویسی شما کافیه که کمی به زبان انگلیسی مسلط باشید و همچنین کمی ریاضی (خیلی کم). برنامه نویسی

یک علم بسیار جذاب است و اگر وارد آن شوید محال است از آن بیرون شوید . او آهن ربایی است که قادر به دور زدن آن نیستید . پس بر اساس

هدفی که دارید بازار کار را بررسی کنید و برنامه نویسی را آغاز کنید . 

 

در مقالات بعدی به بازار کار برنامه نویسی می پردازیم و خواهیم گفت که چه زبانی برای یادگیری مناسب تر است . همراه ما باشید 

دیدگاه کاربران